Privacy Verklaring

Voor ons is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Recruition.nl is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. Onze gegevensverwerking is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens onder meldingsnummer M1545292 In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, gebruiken en met welk doel.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 19 september 2013.

Vastleggen en verwerking van gegevens

Wij bewaren en gebruiken die persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Gegevens die niet langer nodig zijn worden zo veel mogelijk verwijderd. U kunt ook zelf vragen om inzage, wijziging of verwijdering van gegevens. Zie hiervoor de contactgegevens onderaan.

Recruition.nl kan uw persoonsgegevens tevens aan derden (Werkgevers) verstrekken, indien en voor zover dat noodzakelijk is voor de afhandeling van onze online recruitment dienst waarmee beoogt wordt om Werkzoekenden en Werkgevers met elkaar in contact te brengen. Gezien de functie als platform kunnen indien nodig naam-, adres-, woonplaatsgegevens alsmede de persoonsgegevens welke te vinden zijn in vacatures en cv’s worden doorgegeven tussen Werkgevers en Werkzoekenden. Werkgevers hebben eigen verantwoordelijkheid wat persoonsgegevens van Werkzoekenden betreft. Vraag bij de desbetreffende Werkgever op welke wijze deze uw persoonsgegevens gebruikt.


Registratiesysteem

Om volledig gebruik te maken van onze website dient u zich te registreren. Na registratie bewaren wij via de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, e-mailadres, profielnaam, profielfoto, film/beeldmateriaal en de gegevens die betrekking hebben op online recruitment, zoals geüploade vacatures en cv’s . Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen, zodat wij u kunnen contacteren in het kader van de optimalisering en gebruik van het platform, deelname aan online recruitment, alsmede om fraudeleus gebruik van de website te bestrijden.

 Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens slechts aan derden verstrekken indien dat noodzakelijk is om de online recruitment dienst te leveren of wanneer dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

 

Gebruikersnaam en wachtwoord

Uw gebruikersnaam is gekoppeld aan een wachtwoord. U bent zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met het wachtwoord. Wij verstrekken de inloggegevens alleen aan de accounthouder zelf. Wij raden u ten zeerste af uw inloggegevens aan uw familieleden of vrienden ter beschikking te stellen. Wij gaan er in elk geval van uit dat wanneer er wordt aangemeld met uw gebruikersnaam en wachtwoord, dit door u zelf of met uw goedvinden is geschied. Dat geldt ook voor alle handelingen die na het inloggen op uw account worden verricht. Wanneer u vermoedt dat het wachtwoord bij onbevoegden bekend is, dient u ons zo snel mogelijk op de hoogte te stellen zodat wij maatregelen kunnen nemen.

 

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij maken gebruik van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens. Wij maken met name gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u zich registreert of een bestelling plaatst.

 

E-mail en nieuwsbrief

Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten, diensten en aanverwante zaken. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

 

Advertenties van Google

Onze website bevat advertenties die worden aangeleverd door het Amerikaanse bedrijf Google. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van cookies en andere technieken, zoals Google Analytics, om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

 Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.


Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. 


Gebruik van cookies

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies . Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij onder andere verschillende opvragingen van pagina’s van de Website combineren en het gedrag van gebruikers analyseren. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.

 Na inloggen met uw gebruikersnaam en wachtwoord stuurt onze website u een cookie om u gedurende de rest van een sessie te kunnen herkennen. Middels dit cookie kunnen wij bijhouden welke pagina’s u opvraagt. Wij kunnen deze informatie gebruiken om u passende producten te tonen en de website te optimaliseren voor uw wensen en voorkeuren.


Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van die websites te lezen alvorens van die websites gebruik te maken.

 

Wijzigingen Privacy verklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in deze privacyverklaring. In dat geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden.

 

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde richten aan:

info@recruition.nl

of per post aan:

Recruition B.V.
Dorpsstraat 1
5453 JS Langenboom

Wij staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 59123508

Wanneer u inzage of wijziging van uw persoonsgegevens verlangt, dient u zich te legitimeren, zodat wij er zeker van kunnen zijn dat wij geen gegevens aan onbevoegden verstrekken. Legitimatie geschiedt in beginsel via een kopie van het paspoort of legitimatiebewijs.